Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

GV môn GDCD dự tập huấn trực tuyến công tác pháp chế năm 2022
GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN BANG DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2022
GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
TRƯỜNG THCS TRƯƠNG VĂN BANG DỰ HỘI NGHỊ
TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2022
 
Ngày 11/8/2022, giáo viên dạy môn giáo dục công dân của Trường: cô Nguyễn Thị Kim Thảo, thầy Nguyễn Bảo Anh đã tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn công tác pháp chế năm 2022 của ngành giáo dục và đào tạo tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc.
Đại biểu Phòng Giáo dục huyện tham dự có thầy Võ Trường Tam, Phó Trưởng phòng; thầy Trần Thanh Phương, chuyên viên; cùng toàn thể giáo viên dạy môn Giáo dục công dân trong huyện.


                     Báo cáo viên Sở GDĐT trình bày các chuyên đề
Giáo viên tham dự hội nghị được lắng nghe, trao đổi nội dung 5 chuyên đề, bao gồm: Chuyên đề 1: Tăng cường triển khai thực hiện có  hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính  phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Chuyên đề 2: Định hướng xây dựng quy chế, nội quy, quy trình điều hành tại các đơn vị trường học; Chuyên đề 3: Phối hợp triển khai thực hiện các đề  án  phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Chuyên đề 4: Tăng cường một số giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong ngành GDĐT; Chuyên đề 5: Tích hợp kiến thức pháp luật về quyền con người vào giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Chính phủ về Tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Cô Nguyễn Thị Kim Thảo (thứ ba từ phải sang) nghe báo cáo

Buổi hội nghị đã giúp giáo viên dạy môn giáo dục công dân trang bị, cập nhật một số nội dung bổ ích, có tính mới, kịp thời để làm tốt hơn công tác pháp chế trong nhà trường; hiểu hơn về quy trình phối hợp, cách thức tổ chức cũng như xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, đồng thời lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật trong giảng dạy môn giáo dục công dân một cách sinh động, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật trong học sinh, nhà trường theo tinh thần “Sống và làm việc heo Hiến pháp, Pháp luật”./.


 
Trường THCS Trương Văn Bang
Địa chỉ: QL 50, ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2truongvanbangcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcstruongvanbangcg.edu.vn